Event Category: ROBOCON 2021

06 Th5, 2021
15:00 - 17:00 Trường THPT Phong Điền
24 Th4, 2021
00:00 - 00:00 THPT An Lương Đông
28 Th3, 2021
00:00 - 00:00 Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
viVietnamese