Event Category: ROBOCON 2020

18 Th7, 2020
07:30 - 11:30 Nhà Thi đấu, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 70 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
19 Th6, 2020
08:30 - 11:00 Trường THPT Thuận An, thị xã Thuận An
18 Th6, 2020
14:00 - 15:00 Trường Tiểu học Thủy Dương, số 40 Võ Duy Ninh, Thủy Dương, Hương Thủy
viVietnamese