Events

06 Th5, 2021
15:00 - 17:00 Trường THPT Phong Điền
24 Th4, 2021
00:00 - 00:00 THPT An Lương Đông
28 Th3, 2021
00:00 - 00:00 Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
18 Th7, 2020
07:30 - 11:30 Nhà Thi đấu, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 70 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
19 Th6, 2020
08:30 - 11:00 Trường THPT Thuận An, thị xã Thuận An
18 Th6, 2020
14:00 - 15:00 Trường Tiểu học Thủy Dương, số 40 Võ Duy Ninh, Thủy Dương, Hương Thủy
viVietnamese